УГОДА КОРИСТУВАЧА

Дата останнього оновлення: 31.05.2020

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи INETCLOUD INC., іменованого надалі «Виконавець», фізичній або юридичній особі, іменованому надалі «Замовник», укласти договір на надання послуг з реєстрації та підтримки доменних імен.

Повним і беззастережним прийняттям умов даної Угоди є факт реєстрації Замовника в обліковій системі Виконавця.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг в рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг, регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (далі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет корпорацією за призначенням імен та адрес), Адміністраторами відповідним публічних доменів, компанією INETCLOUD INC. Замовник зобов'язується дотримуватися вимог, стандарти, політики, процедури і норми ICANN, що підлягають контролю з боку відповідного Оператора реєстру згідно його Договору про ведення реєстру з ICANN або іншої угоди з цією організацією. Додаткові відомості, що стосуються ICANN, див. в навчальних матеріалах по ICANN і на сторінці відомостей про переваги і обов'язки ICANN.

Приймаючи цю Угоду, Замовник підтверджує, що:

а) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

б) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною;

в) контактна інформація про Замовника може бути опублікована в службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен;

Чинна Угода завжди знаходиться на сайті Виконавця (https://domenator.com/).

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги реєстрації та підтримка доменних імен (далі "Послуги"), а Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти ці Послуги та оплатити їх.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець протягом 3 робочих днів з моменту отримання коштів на оплату Послуг ініціює реєстрацію доменного імені (імен) і забезпечує підтримку доменного імені (імен) протягом оплаченого строку реєстрації.

2.2. Виконавець зобов'язується підтримувати активний стан (uptime) своїх серверів на рівні не менше 98% протягом року.

2.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, яку Замовник розміщує на web-вузлі, доменне ім'я (імена) якого зареєстровані Виконавцем.

2.4. Замовник зобов'язується не здійснювати зловмисних дій (злом, атака, спамінг і т.п.), спрямованих на несанкціоновані зміни стандартного порядку роботи технологічного обладнання Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця.

2.5. Замовник підтверджує, що на момент укладення цієї Угоди, за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

2.6. Замовник підтверджує, що контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є правильною і актуальною, а також зобов'язується завчасно інформувати Виконавця про можливі зміни цієї інформації на протязі всього терміну дії Угоди.

2.7. Замовник не заперечує проти публікації інформації, наданої як контактна при реєстрації доменного імені, в загальнодоступних інформаційних джерелах (баз даних).

2.8. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменного імені.

2.9. Виконавець має право відмовити у наданні Послуг, якщо Замовник зареєстрований на території Кримського півострова та/або територія знаходиться під міжнародними санкціями.

2.10. Замовник має право:

2.10.1. Отримувати від Виконавця Послуги, інформацію і консультації, в обсязі, необхідному для використання Послуг. Телефони Служб підтримки Виконавця та адреси електронної пошти вказані на сайті Виконавця.

2.11. Замовник зобов'язується:

2.11.1. Виконувати умови Угоди та дотримуватися правил користування Послугами, описаних в ньому.

2.11.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати авансову оплату Послуг.

2.11.3. Суворо дотримуватися міжнародного законодавства щодо інформації, її передачі та захисту.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику, вказані на сайті Виконавця.

3.2. Можливі способи оплати та реквізити для оплати Послуг вказуються на сайті Виконавця.

3.3. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, з інформацією про номер замовлення, який було сплачено.

3.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати Виконавець може припинити / призупинити надання Послуг та не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

3.5. Послуга гарантується та надається тільки за фактом отримання оплати Виконавцем. До моменту отримання оплати Виконавець не несе ніяких зобов'язань перед Замовником щодо реєстрації та закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.

3.6. Доменне ім’я вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації доменного імені наданою, з моменту присвоєння йому статусу "активний" в особістому кабінеті. Якщо до моменту закінчення реєстарції домен був зареєстрованій іншою особою або реєстратор відхилив заяву, Віконавець повертає сплачені кошти, за реєстацію доменного імені, в повному обсязі.

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Замовник зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Інформація, надана Замовником при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

4.2. Виконавець має право на свій розсуд вимагати від Замовника документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.

4.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу може бути підставою для призупинення реєстрації. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані Замовником у разі призупинення надання послуг через невиконання даної вимоги.

 

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець діє в інтересах Замовника і прагне до надання лише високоякісних Послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її Замовником, так і за участю третіх осіб, ми робимо все законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів нашого Замовника.

5.2. З метою захисту прав Замовника на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів доменних зон. Виконавець зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Замовника після пред'явлення документа, що ідентифікує його.

5.3. У той же час Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)

5.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Виконавець несе відповідальність в межах сум, отриманих від Замовника в якості оплати за послуги.

5.5. Виконавець не несе та ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Замовника в якості оплати за послуги Виконавця.

5.6. Виконавець не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

5.7. Передача доменного імені, делегованого Замовнику, на обслуговування до інших реєстраторам можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

5.8. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування Замовника без відшкодування вартості Послуг в наступних випадках:

5.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, порно-ресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції та ін.); введення в оману користувачів мережі Інтернет, в тому числі, з метою несанкціонованого збору персональних даних та / або отримання аутентификационной інформації (фішинг); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;

5.8.2. зловмисні дії (злом, атака та ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи хостинг-серверів Виконавця або ж на дискредитацію компанії Виконавця;

5.8.3. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;

5.8.4. в разі, якщо за належним чином оформлено вимогу компетентних органів (судів, органів слідства) контактна інформація подана Замовником згідно з п. 4.1 не дозволяє встановити Замовника доменного імені, а також у випадках якщо контактна інформація не є достовірною.

5.8.5. будь-яких дій Замовника, спрямованих на порушення роботи елементів мережі Інтернет, які не належать Замовнику.

5.8.6. застосування Замовником налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет.

5.9. Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються в разі:

  • відмови Замовника від наданої послуги реєстрації / продовження доменного імені
  • анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду
  • передачі доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду
  • порушення Замовником положень п. 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 Правил користування

5.10. Приймаючи цю угоду, Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди.

 

6. ЗАХИСТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

6.1. Послуга захисту реєстраційних даних забезпечує приховування фактичних контактних даних Замовника від публічного доступу через сервіс WHOIS.

6.2. Замовник надає Виконавцю повноваження опублікувати альтернативну контактну інформацію в публічному сервісі WHOIS в якості контакту Замовника, адміністративного, біллінгового і технічного контакту відповідних доменних імен, зареєстрованих Замовником.

6.3. Кореспонденція щодо доменного імені, отримана на e-mail адресу Виконавця, буде відправлена ​​на відповідний e-mail адресу Замовника.

6.4. Виконавець буде пересилати e-mail повідомлення, адресовані контактним особам відповідного доменного імені, на e-mail адреси відповідних контактних осіб. Повідомлення, ідентифіковані як SPAM, пересилатися не будуть.

6.5. Виконавець обробляє скарги, що стосуються доменних імен Замовника відповідно до Політиками ICANN, розміщених на веб-сайті Виконавця.

6.6. Незалежно від того, чи активована послуга захисту реєстраційних даних, Замовники повинні виконувати свої зобов'язання з надання правдивих і вірних контактних даних відповідно до цього Угодою.

6.7. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець на свій власний розсуд може припинити надання Послуги захисту реєстраційних даних на підставі будь-якої причини, включаючи, але не обмежуючись:

  • з метою виконання чинного законодавства, нормативних документів, законних офіційних вимог правоохоронних органів
  • в разі встановленого факту порушення законодавства, даної Угоди, що діють на підставі правил реєстрації та обслуговування доменних імен

6.8. За Замовником зберігаються всі права і можливості регистранта доменного імені, включаючи:

  • можливість в будь-який час деактивувати послугу захисту реєстраційних даних в панелі управління відповідного домену в особистому кабінеті Замовника та опублікувати реальні контактні дані реєстратора у сервісі WHOIS
  • можливість змінювати інформацію про контакти та налаштування DNS відповідних доменних імен в особистому кабінеті Замовника
  • можливість передавати права на доменні імена Замовника іншим особам а також можливість передавати доменні імена Замовника на обслуговування іншим реєстратором (трансфер) відповідно до умов нашої Угоди та відповідних правил

 

7. ПЕРЕДАЧА ДОМЕННОГО ІМЕНІ

7.1. Передача доменного імені іншій юридичній або фізичній особі здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті Виконавця.

7.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті Виконавця, а так само в порядку і на умовах визначених в Правилах відповідної доменної зони.

7.3. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

 

8. РЕГЛАМЕНТ ВИДАЛЕННЯ І ПРОДОВЖЕННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН

8.1. Відповідно до регламентуючими документами ICANN, адміністраторів і реєстрів доменних зон, доменні імена реєструються на фіксовані періоди часу, які передбачають продовження терміну реєстрації на кожний наступний період.

8.2. У разі, якщо Замовник використовує надану нами функцію автоматичного продовження доменних імен, за 29 днів до закінчення терміну реєстрації буде проведена спроба продовження його доменних імен. Автоподовження буде виконано за умови наявності на балансі клієнта необхідної суми або наявності активного способу оплати (діюча кредитна карта або ввімкнена підписка PayPal)

8.3. У разі, якщо Замовник відмовився від використання функції автоматичного продовження доменних імен, йому (його представникам) будуть спрямовані кілька повідомлень із зазначенням дати закінчення терміну реєстрації доменних імен а також про те, як продовжити домен. Дані повідомлення будуть відправлятися в період за 30, 7 та 1 день (днів) до закінчення терміну реєстрації. З метою надійної доставки даних повідомлень важливо, щоб e-mail адреси в домені domenator.com не блокувати сервісами електронної пошти, які використовує Замовник, а також, щоб e-mail адреса Замовника, зазначена в обліковому записі Виконавця, була в працездатному стані.

8.4. У разі, якщо Замовник не продовжить реєстрацію доменного імені до закінчення терміну реєстрації, домен може бути видалений в будь-який момент після закінчення цього терміну. З метою запобігання небажаного видалення доменів, ми надаємо понад своїх зобов'язань можливість продовження реєстрації домену після дати закінчення реєстрації. Для того, щоб допомогти нашим клієнтам уникнути випадкового, ненавмисного видалення реєстрації доменних імен, ми можемо (але не зобов'язані) давати клієнтам пільговий період після закінчення терміну реєстрацій. (Пільговий період починається на наступний день після дати закінчення реєстрації). Ми прагнемо давати пільговий період, який триває до 30 (в для деяких доменних імен він може бути менше або відсутні) днів після дати закінчення реєстрації, щоб дозволити клієнтам відновити реєстрацію доменного імені, термін реєстрації якого закінчився. Протягом цього періоду клієнт має можливість продовжити доменне ім'я, проте пільговий період не гарантований і може бути змінений або скасований в будь-який час без попередження. Отже, кожен клієнт, який бажає гарантовано продовжити доменне ім'я має це зробити до дати закінчення реєстрації, щоб уникнути випадкового або ненавмисного видалення свого доменного імені. Будь ласка, майте на увазі, що domenator.com повинен оплачувати реєстраторам всі доменні імена, реєстрація яких закінчується, якщо цього не зробив клієнт до дати закінчення. Тому Domenator стає власником всіх доменів з закінченним терміном до тих пір, поки такі домени не будуть продовжені, продні з аукціону або будуть видаленні.

8.5. У разі, якщо доменне ім'я не буде продовжено в вищеназвані терміни, ми видалимо доменне ім'я. Адміністратори і реєстри доменних зон можуть надавати реєстраторам можливість відновити видалене ім'я за запитом Замовника. І ми, в свою чергу, понад своїх зобов'язань можемо надавати клієнтам можливість відновити видалене доменне ім'я. Дана можливість не гарантована і Замовники повинні заздалегідь піклуватися про продовження доменних імен, щоб уникнути їх видалення. У поточний момент оператори реєстрів gTLD і деяких реєстрів ccTLD надають можливість відновити доменне ім'я в період 30 днів після його видалення за запитом Замовника. У разі, якщо ми згодні надати Замовнику можливість відновити доменне ім'я, дана послуга буде надана за умови відповідної оплати протягом зазначеного періоду. У разі, якщо доменне ім'я не відновлено, воно буде видалено реєстром протягом 5 днів.

8.6. У разі, якщо доменне ім'я є об'єктом доменного спору в рамках процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (UDRP), і його термін закінчується або воно повинно бути видалено протягом терміну розгляду спору, сторона, яка ініціювала процедуру UDRP має можливість продовжити або відновити реєстрацію доменного імені на тих же умовах, які надані звичайному Замовнику. У разі, якщо процедура розгляду скасована або арбітраж виніс рішення не на користь ініціатора процедури, доменне ім'я буде видалено протягом 45 днів.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

9.1. Виконавець не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з її допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуваних на серверах служби.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

10.1. Ця угода не є остаточною та може бути зміненою або доповненою. Про всі зміни в Угоді Замовники будуть повідомлені про це електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в строк не менший ніж 30 днів до вступу в силу таких змін.

 

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

INETCLOUD INC.

Поштова адреса: 920 - 736 GRANVILLE ST., VANCOUVER BC V6Z 1G3, CANADA